Ansatte med nedsat arbejdsevne – potentiel arbejdskraft

Ansatte med nedsat arbejdsevne vil kunne afhjælpe mangel på arbejdskraft – hvis de ellers får lov…… af Katja Schwartz Hansen, bestyrelsesformand for Psyko Social Tænketank Den netop offentliggjorte rekrutteringsanalyse fra Ballisager sætter spot på mange interessante...

Afbureaukratisering til gavn for alle

Bragt i Fyens Stiftstidende d. 23 januar 2022. I sin nytårstale kom statsminister Mette Frederiksen ind på den offentlige sektors bureaukrati. Mere præcist kom hun ind på de massive problemer, som i ældreplejen de sidste mange år er blevet større og større. Alt for...

Kan menneskelige egenskaber kvantificeres?

Kan menneskelige egenskaber kvantificeres?

Af Pernille Paulsen, medlem af Psyko Social Tænketank, og sygeplejerske samt cand. scient. i tekno-antropologi Som mange, der har slået sine folder i en sundhedsfaglig karriere ved, er der ofte mere modstand i de givne rammer, end hvad fagligheden kan holde til....

Individ og samfund bliver synligt gennem sygdom

​Af Mathias Petersen Cand.mag. filosofi, Projektleder og bestyrelsesmedlem i Psyko Social Tænketank Som følge af Covid-19 er hovedparten af landets – ja hele verdens – borgeres hverdag forandret radikalt med begrænsede forsamlingsmuligheder, hjemsendelse fra skole og...

Psykiske lidelser og pårørende

Psykiske lidelser og pårørende

I Psyko Social Tænketank arbejder vi med et bredt spektrum af problematikker, der vedrører mennesker med psykiske lidelser. Herunder angst og depression. Et af områderne vi arbejder med, er inddragelse af pårørende, som er en meget vigtig del af arbejdet. For det er i...

Depression: Stop grublerierne og lev livet

Depression: Stop grublerierne og lev livet

Bragt i magasinet Helse 10 juli 2017 Med udgivelsen af bogen ”Lev mere, tænk mindre” rammer Pia Callesen lige ned i tidsånden. WHO antager, at i løbet af de næste 20 år vil depression være blandt de to mest belastende sygdomme – næstefter hjertekarsygdomme – hvad...

Stop dit tanke-mylder og kom bedre gennem kriser

Stop dit tanke-mylder og kom bedre gennem kriser

Bragt på dr.dk 12. Maj 2017 Kriser er noget vi alle sammen må igennem i vores liv. Nogle mestrer dem relativt hurtigt, andre sidder fast i de samme tanker i årevis. Hvordan kom du igennem din seneste krise? Eller er du overhovedet kommet igennem den? En ny bog...

Er retssikkerheden truet?

Er retssikkerheden truet?

Af Kenneth Laursen. Ifølge Skive Folkeblad den 20. januar, så er Skive Kommune nu på vej med nye regler for sygemeldte borgere på kontanthjælp- og uddannelsesydelse. Reglerne blev varslet til at gælde fra 24. januar i år. De nye regler går ud på, at kommunen vil sikre...

Er satspuljen retfærdig og nutidig?

Er satspuljen retfærdig og nutidig?

Af Kenneth Laursen I tider, hvor den offentlige debat næsten flyder over med alle mulige forklaringer på hvorfor det er nødvendigt at spare på de sociale områder, vil jeg mene, at en diskussion om satspulje-midlerne er på sin plads. En diskussion som kunne handle om...

Indlæg på Depressionsforeningens jubilæumsmøde i Odense 2013

Indlæg på Depressionsforeningens jubilæumsmøde i Odense 2013

Følgende er et Indlæg på Depressionsforeningens jubilæumsmøde i Odense 2013. Af psykiater og næstformand for Psyko Social Tænketank, Bodil Andersen Psykiatriområdet er meget kompliceret, og vi der arbejder inden for det står tit som de blinde forskere, der skal...

Kompetencer, psykoterapi og medicin

Kompetencer, psykoterapi og medicin

Af Bodil Andersen I verserende debatter om anvendelsen og effekten af antidepressiv medicin fremhæves ofte, at psykoterapi er en lige så effektiv behandlingsform som medicin. Når man konstaterer effekt af psykoterapi i diverse undersøgelser, bør man imidlertid huske...

Hvilken rolle spiller kommunerne og regionerne?

Hvilken rolle spiller kommunerne og regionerne?

Af Kenneth Laursen For ikke længe siden stemte vi til regions- og kommunalvalg. Men ved vi egentligt nok om hvad det er vi stemmer om? Sådan helt konkret. Sagen er den, at der er meget stor forskel på regionerne og kommunernes opgaver, og dermed også de politiske...

Vi skal beskytte kvaliteten af vores behandlingsmetoder

Vi skal beskytte kvaliteten af vores behandlingsmetoder

Af Dr. Pia Callesen m.fl. Den 18. september 2017 afsagde Københavns byret en dom, der nok må forstås således, at det er udgangspunktet, at metakognitiv terapi må tilbydes af enhver som måtte finde det interessant, og hvor der ikke stilles officielle krav om bestået...

Reformer – regionalt eller kommunalt ansvar?

Reformer – regionalt eller kommunalt ansvar?

Af Kenneth Laursen I 2007 gennemgik Danmarks kommuner og regioner store forandringer på sundhedsområdet. Eksempelvis overtog kommunerne det samlede myndigheds- og finansieringsansvar for sociale indsatser. Har det kunne pågå uden at have haft indvirkning på borgere?...

Fokus på uddannelse i psykiatrien

Fokus på uddannelse i psykiatrien

Af Kenneth Laursen Ordene behov, fokus og efteruddannelse kan man i vores moderne samfund slet ikke komme udenom. Næsten dagligt konfronteres vi med disse ord. På arbejdspladsen, på uddannelsesinstitutionen – og i medierne. Det er der for mig at se en del gode grunde...